Home
TIES: De Integratie van de Europese Tweede Generatie

Immigratie en de daar op volgende integratie van nieuwkomers is één van de belangrijkste uitdagingen voor Europa’s grote steden. De integratie van de tweede generatie -de kinderen van immigranten die in het land van migratie zijn geboren- is cruciaal voor dit proces, omdat zij vandaag de dag een steeds groter deel van de grootstedelijke jeugd vormen.


Het onderzoek van TIES richt zich op het onderwerp integratie. Zowel in economische zin, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en arbeid, als ook in sociale zin, zoals op het terrein van identiteit. Omdat er slechts weinig statistische gegevens over deze groep zijn, en de bestaande gegevens niet internationaal vergelijkbaar zijn, is het belangrijkste doel het creëren van een eerste vergelijkbare Europese database, waarvoor er 10.000 respondenten worden geïnterviewd in vijftien Europese steden. Dit is niet alleen van belang voor een beter algemeen begrip van integratie processen, maar ook voor het ontwikkelen van beleid op verschillende niveaus.


TIES is een internationaal onderzoeksproject dat zich richt op de nakomelingen van immigranten uit Turkije, Marokko en voormalig Joegoslavië in vijftien Europese steden in acht landen. Maar TIES biedt ook een gemeenschappelijk raamwerk voor diverse activiteiten rond onderzoek en training, de overdracht van kennis, beleidsaanbevelingen en korte films.

 
Superdiversiteit
Superdiversiteit (Crul e.a. 2013) biedt een nieuw vergezicht in het integratiedebat door de voorwaarden te schetsen van een grootstedelijk toekomstscenario van hoop.  Het boek is hier (scroll down for Super-diversity in English / Super-diversité en Francais! ) te lezen en te bestellen bij de boekhandel 

 
TIES policy brief
Does the Integration Context Matter?
Read it here
 
The Changing Face of World Cities
Edited by Maurice Crul and John Mollenkopf. Order at:
The Changing Face of World Cities pairs European and American researchers to explore how youths of immigrant origin negotiate educational systems, labor markets, gender, neighborhoods, citizenship, and identity on both sides of the Atlantic.
 
TIES Stakeholders Conference May 11-12-13 2009, Amsterdam

Education and the Transition to the Labour Market.

 
French Stakeholder meeting in Paris
TIES stakeholder meeting - 25 March 2009, INED, Paris

INED organised the first French Stakeholder meeting in Paris on the 25th March. This day was dedicated to the presentation of a selection of results from the French TIES survey, with the objective to stear discussions with French researchers specialists of the themes tackled by the survey, representatives of local authorities in charge of integration and anti-discrimination policies and with representatives of associations of Turkish migrants.

The meeting took place at INED, 133 boulevard Davout, 75020 Paris.
 
TIES Academic Conference 11-12-13 December 2008
At the TIES Academic Conference the TIES team presented the main comparative findings across the eight countries on the themes: Education, Labourmarket, Identity and Discrimination. Distinguished North American guests acted as discussants, and gave public key note lectures presenting findings of the main research projects on the second generation in North America and Australia.
 

Colofon Contact