Kodulehekülg
TIES: Euroopa teise põlvkonna integratsioon

Immigratsioon ja sellele järgnev uustulnukate integratsioon on üks Euroopa üha hetegoregeensemaks muutuvate linnade peamistest väljakutsetest. Teise põlvkonna - immigrantidest vanematele migratsiooniriigis sündinud laste - integratsioon on oluline protsess, kuna nemad moodustavad pidevalt kasvava osa suurlinnade noortest.

TIES uurib integratsiooni nii majanduslikust, sotsiaalsest, hariduslikust kui identiteedi vaatenurgast. Kuna teise põlvkonna kohta on rahvusvaheliselt võrreldavat materjali kogutud vähe, on peamiseks eesmärgiks Euroopa esimese süstemaatilise ja täpse andmebaasi loomine, mis põhineb rohkem kui 10 000 vastaja andmetel viieteistkümnes Euroopa linnas. See on oluline mitte ainult integratsiooniprotsesside paremaks mõistmiseks, vaid ka kõigi tasandite valitsuste poliitikate arendamiseks.

TIES on kaheksa Euroopa riigi viieteistkümnes linnas Türgi, endise Jugoslaavia ja Maroko immigrantide järeltulijaitele keskenduv rahvusvaline uuring. Kuid peale selle hõlmab TIES erinevaid tegevusi, mis on seotud uurimuste ja koolitustega, teadmiste liikumisega, lühifilmidega ja poliitikasoovitustega.

Vasakult võite leida nupud erinevate huvipakkuvate teemade juurde.

 
Superdiversiteit
Superdiversiteit (Crul e.a. 2013) biedt een nieuw vergezicht in het integratiedebat door de voorwaarden te schetsen van een grootstedelijk toekomstscenario van hoop.  Het boek is hier (scroll down for Super-diversity in English / Super-diversité en Francais! ) te lezen en te bestellen bij de boekhandel 

 
TIES policy brief
Does the Integration Context Matter?
Read it here
 
The Changing Face of World Cities
Edited by Maurice Crul and John Mollenkopf. Order at:
The Changing Face of World Cities pairs European and American researchers to explore how youths of immigrant origin negotiate educational systems, labor markets, gender, neighborhoods, citizenship, and identity on both sides of the Atlantic.
 
TIES Stakeholders Conference May 11-12-13 2009, Amsterdam

Education and the Transition to the Labour Market.

 
French Stakeholder meeting in Paris
TIES stakeholder meeting - 25 March 2009, INED, Paris

INED organised the first French Stakeholder meeting in Paris on the 25th March. This day was dedicated to the presentation of a selection of results from the French TIES survey, with the objective to stear discussions with French researchers specialists of the themes tackled by the survey, representatives of local authorities in charge of integration and anti-discrimination policies and with representatives of associations of Turkish migrants.

The meeting took place at INED, 133 boulevard Davout, 75020 Paris.
 
TIES Academic Conference 11-12-13 December 2008
At the TIES Academic Conference the TIES team presented the main comparative findings across the eight countries on the themes: Education, Labourmarket, Identity and Discrimination. Distinguished North American guests acted as discussants, and gave public key note lectures presenting findings of the main research projects on the second generation in North America and Australia.
 

Colofon Contact